پرورش گل و گیاه

تصور کنید دارید کار میکنید یا استراحت میکنید یا مطالعه میکنید بوی خوش گل به مشامتون میرسه … به من که احساس آرامش میده شمارو نمیدونم